FIXINELA Perfekt čistič krbových skiel 500 ml

Čistič krbových skiel je špeciálny čistiaci prípravok na krbové sklá, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, pripáleniny, sadze a organické nečistoty.... viac
59 Kč bez DPH
Skladem u dodavatele
59 Kč
ks
Vyberte si zvýhodnené balenie
Množstevné zľavy
Popis a parametre
Diskusia

FIXINELA Perfekt čistič krbových skiel 500 ml

Špeciálny čistiaci prostriedok na krbové sklá, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, pripáleniny, sadze a organické nečistoty.

Upozornenie: Pred použitím výrobku si prečítajte návod na použitie. Pred použitím výrobok pretrepte. Výrobok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Výrobok nepoužívajte na horúce povrchy. Nepoužívajte spoločne s kyslými látkami a zmesami.

Návod na použitie: Výrobok naneste rozprašovačom na znečistený povrch, rovnomerne rozotrite a nechajte pôsobiť 20 minút. Na silnejšie znečistenia nechajte pôsobiť dlhšie. Nakoniec dôkladne umyte vodou. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Prípravok nepoužívajte na rozpálený povrch.

Obsahuje: 2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N- (karboxymetyl) -N, N-dimetyl-, N- (C8 - C18 a C18 - nenasýtené acyl) deriváty, hydroxidy, vnútorné soli.

nebezpečenstvo:
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on (3: 1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné vety:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332 + P313 Ak podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (tel.: 224 915 402, 224 919 293) alebo lekára.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (tel.: 224 915 402, 224 919 293) alebo lekára.

Pokyny k zneškodnenia:
P501 Odstráňte obsah a obal v zbernom mieste nebezpečného odpadu.

Výrobca: Tatrachema, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
slovenská republika
tel.: 00421/335 901 111
www.Tatrachema.sk

Distribútor pre SR: Tatrachema CZ spol. s r.o. Hodonín
Brnenská ul.48
695 01 Hodonín
česká republika
tel: 00420/518 624 518
www.Tatrachema.com

Objem: 500 ml

Dátum výroby: Spotrebujte do 30 mesiacov od dátumu výroby.

Zloženie: menej ako 5% aniónový tenzid, menej ako 5% amfotérne tenzid, menej ako 5% Na4EDTA, hydroxid sodný, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Bezpečnostné upozornenie:

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvek

FIXINELA Perfekt čistič krbových skiel 500 ml

Zadajte prosím svoje meno
Email, na ktorý Vám príde odpoveď
Zadajte kontaktný telefón
Vaše prianie, aspoň 3 znakov
' '
Opíšte kód z obrázku tak, ako ho vidíte
Stráženie produktu
Naposledy navštívené
Gold-centrum
Hornická 1743
41301 Roudnice nad Labem
Česká Republika
IČO: 01232924
Čeština
cz
Croatian
hr
English
en
German
de
Italian
it
Romanian
ro
Slovak
sk